SURI.CZ kontakty

SURI.CZ – srovná, sjedná, pomůže

Jsme nejstarší srovnávač na trhu. Srovnáváme pojištění již od roku 1999 a patříme do skupiny PFP.

Kontakt

Sídlo společnosti

PFP s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha – Nové Město

Kdy nás zastihnete

Kontaktní centrum

Po–Pá: 8:00–21:00
So–Ne: 10:00–18:00

Napište nám

info@suri.cz

Potřebujete pomoc?
Jsme tu pro vás každý den.

Po–Pá: 8:00–21:00,
So–Ne: 10:00–18:00

Ela tým SURI.CZ

FAQ

Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě. Smlouvy sjednané naším prostřednictvím vznikají zaplacením prvního pojistného.

Podmínky platby stanovuje pojišťovna. Preferována je on-line platba prostřednictvím platební brány. Odkaz na platební bránu je klientům zaslán e-mailem. Další způsoby platby jsou přes QR kód nebo standardním bankovním převodem.

Záleží na podmínkách pojišťovny. Některé pojišťovny zašlou roční zelenou kartu po zaplacení prvního pojistného. Ostatní pojišťovny zašlou roční zelenou kartu s návrhem pojistné smlouvy. Zelená karta je však platná po zaplacení prvního pojistného.

Smlouvu je možné ukončit:

  • podáním podepsané výpovědi:
    a) ke konci pojistného období. Výpověď musí být pojišťovně doručena nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období
    b) do dvou měsíců od sjednání
    c) v průběhu 3 měsíců po oznámení pojistné události
  • dohodou smluvních stran. Zaslanou žádost o ukončení pojišťovna posoudí a zašle vyjádření, zda na dohodu přistoupí.
  • odstoupením od smlouvy a to do 14 dnů od sjednání (tato možnost platí pro případy uzavření smlouvy na dálku)
  • zasláním podepsaného oznámení při změně vlastníka, vyřazení vozidla z provozu, odcizením vozidla

Pokud chcete změnit pojišťovnu, musíte podat písemnou výpověď a to do šesti týdnů před koncem pojistného období. Datum konce pojistného období najdete na zelené kartě nebo v pojistné smlouvě.

Vozidlo můžete pojistit bez registrační značky. Jediné, co potřebujete znát, je VIN kód vozidla, což je jeho sedmnáctimístné identifikační číslo. Registrační značku dodáte pojišťovně ihned po zaregistrování vozidla.

Viník dopravní nehody má povinnost nahlásit škodu své pojišťovně a to co nejdříve, bez zbytečného odkladu. Poškozený uplatňuje svůj nárok na náhradu újmy vůči pojišťovně viníka, případně vůči škůdci.

Česká kancelář pojistitelů obesílá vlastníky/provozovatele nepojištěných vozidel. Sankce za každý nepojištěný den se liší podle kubatury a typu vozidla. Bližší informace a kontakty naleznete https://www.ckp.cz/

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je tu pro Vás pouze v otázkách týkajících se ochrany vašich osobních údajů.

S dotazy k pojištění (např. sjednání, úprava, či ukončení pojistné smlouvy) se prosím obracejte na naše kontaktní centrum, kde jsme vám plně k dispozici.

Martin Lukáš

Korespondenční adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
e-mail: dpo.pfp@weinholdlegal.com