Formulář výpovědi autopojištění

Suri.cz / Vozidla / Formulář výpovědi autopojištění

Máte pojistnou smlouvu, se kterou nejste spokojeni?

Každou smlouvu můžete vypovědět, jen je třeba dodržet několik podmínek. Všechny scénáře a podmínky najdete v tabulce pod textem. K samotné výpovědi využijte námi přiložený “generátor výpovědi“.

Formulář výpovědi autopojištění

Jak ukončit pojištění auta?

Výpověď

  • Podejte v písemné podobě a podepsanou.
  • Přiložte k ní zelenou kartu.
  • Doručte ji osobně či zašlete doporučeně poštou.

Pokud smlouvy neobnovujete, automaticky se prodlužují. Staré smlouvy mají staré a často nevýhodné podmínky. Třeba z hlediska výše plnění a šíře krytí škod.

Důvod výpovědi povinného ručení

Termín doručení výpovědi

Zánik pojištění

Dokumenty, které je třeba k výpovědi přiložit

K výročí
smlouvy

6 týdnů před koncem
pojistného období

Ke konci
pojistného období

Bez udání důvodu

Do 2 měsíců od sjednání

8 dní od oznámení

Změna vlastníka

V den oznámení pojišťovně

Kopii velkého technického průkazu
se záznamem o změně majitele

Dočasné odhlášení
z registru vozidel

V den oznámení pojišťovně

Kopii velkého technického průkazu
se záznamem o dočasném odhlášení

Trvalé odhlášení
z registru vozidel

V den oznámení pojišťovně

Kopii velkého technického průkazu
se záznamem o trvalém odhlášení

Odcizení vozidla

V den oznámení na policii

Protokol od policie

Po vzniku pojistné události

Do 3 měsíců od jejího oznámení

1 měsíc od oznámení

Z důvodu výše změny pojistného

Do 1 měsíce od doručení oznámení o změně

Ke konci pojistného období

Dohodou

K dohodnutému datu