Tisková zpráva | Suri vstupuje na trh online pojištění

Suri.cz / Média  / Tisková zpráva | Suri vstupuje na trh online pojištění

Tisková zpráva | Suri vstupuje na trh online pojištění

Lidé v České republice se neorientují ve svých smlouvách

O jejich průběžnou revizi se postará nová online služba

 

Praha, 20. září 2016 – Většina lidí starších 18 let, kteří mají uzavřenou smlouvu na pojištění, finanční služby či telekomunikační a energetické služby, nemá přehled o podmínkách ani o platnosti svých stávajících smluv. Vyplývá to z průzkumu* agentury Perfect Crowd pro novou finanční službu Suri, která na tuto skutečnost upozorňuje a která v těchto dnech zahajuje svou činnost.

 Suri má za cíl revidovat všechny smlouvy svých klientů a kontinuálně jim hledat a nabízet výhodnější nabídky na trhu. Investorem této služby je Renomia, největší makléřská pojišťovací společnost v České republice.

 Nový online pomocník se bude zaměřovat jak na pojištění, tak na finanční, energetické a komunikační služby. „Výzkum prakticky potvrdil to, z čeho jsme při tvorbě SURI vycházeli. Lidé se nezabývají smlouvami, které mají třeba už několik let uzavřeny a navíc se neorientují ve  smluvních podmínkách. Například 61 % lidí neví, co znamená výročí smlouvy, a že v tomto období mohou smlouvu bez jakýchkoliv sankcí vypovědět,” vysvětluje jeden z klíčových problémů Pavel Jechort, výkonný ředitel SURI. „Mimo to lidé často zapomínají na automatickou prolongaci smlouvy a platí tak stále stejně za produkt, který je často nesmyslně zastaralý. Když pak chtějí změnit dodavatele či produkt, čekají na ně pokuty proto, že si nevzpomněli v tu správnou chvíli. Pokud totiž chcete vypovědět smlouvu například u povinného ručení, musíte tak učinit nejpozději 6 týdnů před koncem ročního pojistného období, jinak se smlouva automaticky prodlouží, ” doplňuje Jechort a dodává, že staré smlouvy mají často výrazně nižší plnění, než by zákazníci potřebovali.

Právě povědomí o možnosti vypovědět smlouvu bez sankcí je u lidí klíčovým nedostatkem. Například u smlouvy na penzijní připojištění si třetina lidí není jistá a dvě pětiny si dokonce myslí, že tuto smlouvu nelze vypovědět bez sankcí.

Suri má proto fungovat nejen jako vyhledávač nejvýhodnějšího pojištění a dalších služeb, ale také jako revizor stávajících smluv, kdy klienta včas upozorní, pokud se objeví výhodnější nabídka nebo brzo končící smlouva. Nabídky pojišťovacích produktů a dalších finančních služeb SURI vyhledává na základě vlastního algoritmu, „Suri indexu“, který kombinuje několik proměnných a doporučí tak optimální variantu pro konkrétního zákazníka na základě jeho požadavků.

V oblasti pojištění poskytuje Suri unikátní službu, asistenci v průběhu celého pojišťovacího procesu od výběru pojištění až po pomoc při likvidaci případné pojistné události. “Většina pojistníků nemá s likvidací zkušenost. Pokud nastane pojistná událost, pomůžeme ji vyřešit s pojišťovnou a zákazník se tak nemusí s nikým dohadovat.” doplňuje portfolio služeb SURI Jechort.

Suri je novým projektem společnosti Renomia, která spuštěním služby vstupuje na B2C online trh.

 

  • Průzkum byl realizován na vzorku 515 respondentů z ČR ve věku 18-60 let, reprezentativních podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště žijících ve vlastní domácnosti
Sdílet