test

Suri.cz / test

Shortcody na použití

[ web2case city=1 debug=1 ]

1 – zobrazí se
0 – nezobrazí se
Když se neuvede název parametru, tak výchozí je u city 1 a u debugu je výchozí 0.
debug
debugEmail
Předmět
Zdrojový web