Dobrý management rizika je bytostným zájmem podnikatele

Suri.cz / Aktuality  / Dobrý management rizika je bytostným zájmem podnikatele
pojištění podnikatelů byznys

Dobrý management rizika je bytostným zájmem podnikatele

Pokud jsme se v něčem již vyrovnali západní Evropě, je to nezvykle progresivní, samostatný a pružný model uvažování našich drobných a středních podnikatelů. Jsou bezesporu ekonomickou páteří státu, byť se cítí být opomíjenou či v některých bodech přímo znevýhodňovanou částí společnosti.

Zhruba takové shrnutí vychází z etnografické studie, kterou jsme v minulém roce na vzorku 762 respondentů prováděli. Jejím cílem bylo pochopení potřeb drobných a středních podnikatelů, které ve výsledku vedlo ke konstrukci prvního pojišťovacího produktu kryjícího rizika jak v oblasti majetku, tak i odpovědnosti, který je zároveň nekomplikovaně jednoduchý a dá se sjednat během několika málo minut online.

Během těch 2 měsíců rozhovorů jsme zjistili řadu zajímavých věcí, z nichž jasně plyne, že menší a střední podnikatelé jsou v přístupu k pojištění velmi konzervativní a mají jasnou tendenci spoléhat se hlavně na sebe. Takový přístup je, z mého hlediska, sice pochopitelný, přesto relativně krátkozraký a potenciálně velmi nebezpečný.

Pojištění není nic jiného než management rizika a takto bychom k němu měli přistupovat. I dobře rozjetá živnost či firma se může velmi snadno dostat do potíží. Nejde jen o škody na majetku, které v případě výroby mohou firmu poslat ze dne na den ke dnu. Ve stále větší míře dnes vidíme i vymáhání škod ze strany poškozených klientů. Bývá pravidlem tvrdit opak, nicméně ve společnosti roste jak právní povědomí, tak i ochota soudit se. Jestli škody na majetku v čase statisticky stagnují, škody kryté z pojištění odpovědnosti dynamicky rostou. A bude hůř. Právě pojištění odpovědnosti by mělo být, když už nic jiného, pro živnostníka i zaměstnance pravidlem. Opravdu velmi ho doporučujeme našim klientům z oblasti gastronomie, řemeslníkům, autoopravnám.

Ani na zajištění majetku se nevyplatí šetřit. Pokud máte pocit, že hledání řešení na míru je pro vás příliš náročné, ať už časově nebo z hlediska orientace v problému, najděte si dobrého makléře. Osobně bych doporučil takového, který je součástí velké makléřské sítě. Dostanete se k širší nabídce produktů, ve které se snáze hledá ten správný. Získáte samozřejmě kvalitní poradenství, ale i oporu při řešení škody. Velké makléřské firmy mají vlastní likvidátory a dokáží vás vahou svého jména podpořit v případě sporu s pojišťovnou. Tak jako v klasickém neživotním pojištění i zde není od věci žádat třeba už i po roce revizi smlouvy. Můžete se dostat k lepšímu produktu, zahrnout nová rizika a upravit hodnotu majetku tak, aby odpovídala situaci. Není nic horšího než staré smlouvy.

Pokud hledáte rychlé řešení, je možné poohlédnout se na internetu. Jak jsem již zmínil v úvodu, existuje dnes i on-line řešení. Jeho výhodou je samozřejmě rychlost, automatizace (stačí IČO, aplikace si sama načte nezbytná data z databáze ARES), poměrně velkorysý rozsah krytí a vznik smlouvy zaplacením, například kartou.

 

Pavel Jechort, CEO PFP s.r.o. (Suri)
Psáno pro Profit magazín