FAQ

Suri.cz / Byznys / FAQ

FAQ - Průvodce pro podnikatele

Pro koho je určené?
 • Pro drobné české podnikatele. Tedy pro obchodníky, řemeslníky, opraváře, malovýrobce nebo podnikatele ve službách.
 • Pro ty, kteří se potýkají s nedostatkem času, a přesto potřebují jistotu pro své podnikání.
 • Pro ty, kteří chtějí mít v zádech silného partnera, který pomůže i s likvidací škod.
Proč mít pojištění podnikatelů?
 • Protože počasí, vandalům nebo chybě zaměstnanců nezamezíte. A předpovídat, kdy se zasekne stroj, taky nikdo neumí.
 • Protože jsou věci, které ovlivnit nemůžete. A když se něco pokazí, půjčka není dobrý nápad.
Jak mi pomůže?
 • Pojištění kryje statisticky nejčastější rizika ovlivňující podnikání.
 • Ušetří vám čas a náklady spojené s nápravou škodní události.
Co je pojištěno?
 • Budovy a ostatní stavební jednotky
 • Věci, které užíváte k podnikání nebo věci, které převezmete za účelem provedení objednané činnosti
 • Okna, výlohy, skleněné stavební součásti a jiná skla
 • Odpovědnost
  • Odpovědnost za vadně poskytnutou práci nebo za vadný výrobek
  • Odpovědnost za finanční újmu
  • Náklady spojené s odstraněním vadného výrobku nebo vadně vykonané práce
Kdy se vám pojištění podnikatelů může hodit?

Pokud nesete velkou odpovědnost

 • Pokud pracujete s drahými věcmi nebo pro účel vaší podnikatelské činnosti přebíráte drahé vybavení, které se snadno může rozbít
 • Když malá chyba ve vaší činnosti znamená velké následky
 • Pokud máte vysoké náklady na demontáž vadného výrobku nebo náklady spojené se vadně vykonanou prací
 • Při činnosti, kterou vykonáváte, je vysoká pravděpodobnost úrazu

Pokud pracujete se stroji

 • Pokud pracujete se stroji, jejich porucha vám může zastavit provoz. Odstávka výroby znamená nabalující se škody.
 • Výpadek technického zařízení znamená náklady na opravu
 • Škody způsobené chybnou obsluhou mohou mít značný finanční dopad na provoz firmy

Pokud nepracujete sám

 • Pokud vaši zaměstnanci udělají škodu, odpovědnost nesete vy
 • Škoda způsobená spolupracovníky může vzniknout třetí straně, ale i vám a vaší firmě.

Pokud nemůžete ovlivnit vše

 • Vaše činnost je ovlivněna počasím, které ale ovládat nelze
 • Vandaly prostě nezastavíte, jsou jako počasí
 • Živelné pohromy přicházejí častěji než v minulosti. Je dobré být připraven na zastavení či omezení provozu.

Pokud nemáte dostatek času

 • Na prevenci vám nezbývá čas
 • Provoz se vám nezastaví a proto nemáte čas na pravidelné kontroly strojů
 • Práce máte nad hlavu a ve spěchu se chybuje snáz